פיתוח מוצר או שירות חדש הינו תהליך מורכב המכיל מכלול של היבטים הנדרשים להצלחתו. תמהיל של היבטים טכנולוגיים, שיווקיים, תפעוליים וכספים מהווה מתכון להצלחה. המאמץ הבין תחומי בתוך ארגון קיים או בהקמת ארגון חדש מלווה בחששות רבים ולא אחת מסתיים בכישלון. אולם ההצלחות הרבות של חברות הזנק ישראליות ובין לאומיות מוכיח כי ניתן להצליח למרות הקשיים. הסדנה תחשוף את הסטודנט למתודולוגיה מובנת שתסייע בידו ליזום שירות חדש ולתכנן את שלבי שיווקו ותפעולו עד להגשת תוכנית עסקית למשקיע פוטנציאלי במוצר.שם הקורס:

פיתוח השירות החדש קב' _רוזנס_שי_ג17 - 2015 , 51663010100